สงเคราะห์สัตว์ที่ถูกทารุณกรรม

0% funded

สงเคราะสัตว์จร และสัตว์เลี้ยงที่ถูกทารุณกรรมด้วยการสนับสนุนอาหาร ที่พักพิง และการรักษาพยาบาล

 

Help victimized stray and domestic animals by providing them food, shelter and medical treatments.

฿
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: ฿100.00