CASSES

สิ้นชื่อ! ฟาร์มเพาะพันธุ์หมาหลังอานชื่อดังจังหวัดเชียงใหม่

2021-06-29
2021-06-29
Closed
Share

WDT รับทราบเรื่องราวของฟาร์มเพาะพันธุ์หมาหลังอาน อำเภอสารภี เชียงใหม่ มาได้ระยะหนึ่งแล้ว
ในที่สุด ก็ถึงวันเข้าช่วยเหลือน้องหมาทั้งหมด เหตุเจ้าของฟาร์มชาวอเมริกัน
พื้นเพเป็นชาวแคลิฟอร์เนียร์ ไม่สามารถดูแลหมาทั้งหมดกว่า 60 ชีวิตได้อีกต่อไป
เพราะปัญหาสุขภาพที่รุมเร้า และ ไม่มีเงินดูแล

หมาในฟาร์มอยู่ในสภาพเป็นขี้เรื้อน อดโซ และป่วยด้วยโรคพยาธิเม็ดเลือด
จนเสียชีวิตไปหลายตัว สภาพบ้านที่ทำเป็นฟาร์ม สกปรก เพราะไม่มีใครดูแล

29 มิถุนายน 2563 WDT พร้อมด้วย มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม
ประสาน นายพงษ์พัฒน์ ขัตพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และ ปศุสัตว์อำเภอสารภี
เข้าตรวจสอบ และขอรับมอบหมาจำนวน 45 ตัว เข้าฟื้นฟูดูแลที่ มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม
เชียงใหม่

ติดตามภาพการขนย้ายน้องหมาต่อไปที่ มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม เชียงใหม่ครับ

ขอบคุณ

นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์
นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์
นายพงษ์พัฒน์ ขัตพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
ปศุสัตว์อำเภอสารภี เชียงใหม่
สำนักงานกฎหมาย ทนายคลายทุกข์ คุณเดชา กิตติวิทยานันท์
ที่ปรึกษากฎหมาย WATCHDOG THAILAND
ประชาชนผู้ร้องเรียนเหตุทารุณกรรม
มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม เชียงใหม่
อาสาประชาชนเครือข่าย Watchdog Thailand

WDT Support Foundation

$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00 Monthly for 12 months

WDT Support Foundation

0% funded
$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00 Monthly for 12 months