ร่วมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

ร่วมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

Share

ร่วมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องต่อสาธารณะ ด้วยการร่วมงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ

– ภาคประชาชน (Public)
– สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Royal Thai Police)
– กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) (Central Investigation Bureau)
– กองบังคับการปราบปราม (Crime Suppression Division)
– กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and Environmental Crime Suppression Division)
– กองบังคับการตํารวจทางหลวง (Highway Police Division)
– กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection Police Division)
– กองยุทธศาสตร์ (Strategy Division)
– กรมปศุสัตว์ (Department of Livestock Development)
– กองทัพเรือ (Royal Thai Navy)
– หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง (Mae Khong rive rein Unit)
– กองทัพบก (Royal Thai Army) โดย กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี (Surasak Force)
– กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) (Crime suppression division on technology crime)

WDT Support Foundation

0% funded
$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $100.00 Monthly for 12 months